Пекарна на 3 нива

Размери 84/89/148см.

Мощност 18кW

Камера: 530х650х295 мм.

Регулация на температурата от 50 до 270 °С

Изцяло неръждаема, на колела

Features

Мощност 18кW
Размери 84/89/148см
Размери камера 530х650х295 мм.