Парен конвектомат – COMBI boiler с парен генератор за 6 GN 1/1 – газов, програмируем

Парен конвектомат – COMBI boiler с парен генератор за 6 GN 1/1 – газов, програмируем

Мод GR-BT-106G-Gourmet,

INOXTREND,

контролен панел TOUCH SCREEN разстояние между водачите 70 мм.

Програми : 200 съхранени и добавяне на още до 1000

Многоточкова сонда: 20/100°C

Delta T функция: 1/150°C .

Мощност 12,0 газ +0.6 kW ел.

Р-р 85/85/86

Features

Модел GR-BT-106G-Gourmet
Moшност 12,0 газ +0.6 kW ел.
Размери 85/85/86