Конвектомат с индиректно овлажняване

Модел: ЕKF 412 AL U,

Италия за 4 тави GN 1 / 2 (32.5х26,5 см)

Контролен панел: електромеханичен .

Разстояние между водачите 25 мм.

Врата: дясно отваряне.

Бутон за ръчно овлажняване.

Температура: 100/260ºС.

Таймер от 0-120 мин.

Осветление в камерата.

Размери 46/51/46см.

Мощност 2,60кW ,230V

Features

Moшност 2,60кW
Размери 46/51/46см.
Температура 100/260ºС.