Конвектомат с директна пара

Модел: ЕKF 711 UD

Италия за 7 тави GN 1/1(53х32,5 см)

Контролен панел: електромеханичен

Размери 93/97/82см.

Мощност:8,40kW, 400V.

Директна пара: ( 5 нива на контрол )

Врата: дясно отваряне.

Температура: 100/275ºС.

Таймер от 0-120 мин.

Осветление в камерата.

Два вентилатора аутореверс

Features

Moшност 8,40kW, 400V.
Размери 93/97/82см.
Температура 100/275ºС.